0

Den digitale forbruger og 3D

Hvordan ser forbrugerne egentlig på en ny teknologi som 3D TV? Hvad får os til at ville købe noget sådan? Analysefirmaet Wilke har sammen med TomorrowsNextMedia Consultancy udviklet og udført en analyse af den digitale forbrugers adfærd og ønsker til livet. Undersøgelsen er snart færdigbearbejdet, og der vil være mulighed for at få adgang til omfattende ny viden om den digitale forbruger. Vi har talt med to af personerne bag analysen i forhold til 3D TV.

Hvad er det egentlig, der driver vores lyst til at købe og bruge digitale teknologier, som f.eks. 3D fladskærme? Og hvem er de forbrugere, der først tager sådanne teknologier til sig?

Analysen har identificeret fem centrale værdier og en overordnet samlende værdi: Livsoptimering, som  er en helt central værdi, der gælder for alle digitale forbrugere.
“Vi ser en tydelig tendens til, at kan et produkt ikke levere i forhold til helst flere af disse værdier, så mister forbrugerne hurtigt interessen,” siger Claus Rantzau.

Derfor bliver man nød til at vurdere 3D TV på dets ”livsoptimeringsevne” i forbrugernes hverdag. ”Umiddelbart er der en modstand mod 3D TV i stuen pga. brillerne – for det opleves som det modsatte af Livsoptimerende: de er i vejen, de bliver nemt ødelagt, bliver væk mm.

Ja – for til trods for den stigende salgssucces for 3D TV, og den store succes for 3D i biograferne, har mange en 3D TV skepsis, specielt med baggrund i omstændigheden at man skal bære briller for at få 3D oplevelsen?

Jeg gætter, at det er TechAdopterne, der anskaffer sig 3D fladskærme i dag, fordi deres vigtigste værdi er Oplevelse. De består af 75% af mænd, og 25% af dem har en længerevarende uddannelse. Denne gruppe syntes det er vigtigt, at være den der kan vise vennerne sin nye 3D fladskærm, og være ”teknologitjekket” i andres øjne. De er den oplagte målgruppe, og det er bl.a. dem man skal give værktøjerne og argumenterne for at kunne sælge videre derhjemme.

For derhjemme er den store barriere – kvinden – WAF faktoren (Womens Acceptance Factor), som fejlagtigt at blevet opfattet som en modstander af nye digitale produkter. En af de værste fordomme om kvinden, som digital forbruger, siger Mikala Poulsen, er fordommen om, at kvinden går mere op i design end indhold. Undersøgelsen viser da også, at kvinder generelt sætter funktionalitet over design. Kvinderne fordeler sig bredt ud i alle målgrupper: De udgør 25% af TechAdaptorne, og dominerer med 60% det andet ”let nørdede” segment ”TechFascilitators”, hvis vigtigste værdi er Fuldkommenhed.

Hvad er det for parametre, der får forbrugeren til virkelig at ville noget nyt, og hvem er den forbruger?

Jamen umiddelbart er der kun TechAdaptors der rent faktisk oplever det positivt, og hvor det er i overensstemmelse med deres værdier, at adoptere noget nyt – alene fordi det er nyt.
TechFacilitators, er bedre til at fascilitere de digitale behov i deres liv. De venter, til de ved hvad der virker. Man skal ikke foranlediges til at tro, at design og tekniske specifikationer er ligegyldige for denne målgruppe, det er bare ikke det primære salgsargument, for det forventes som udgangspunkt at være i orden.

Hvad og hvor meget vil vi acceptere, for at få en ny oplevelse, som den man kan få med 3D TV?

Igen er det et spørgsmål om, hvilket segment vi taler om. Helt basalt, så er danskere meget prisfølsomme – og generelt set venter forbrugeren på, at prisen matcher dennes forventning til produktets livsoptimeringsevne. Og som før nævnt, så er segmenterne meget forskellige med, hvad der aktiverer denne følelse, hvor TechAdaptors jo set i dette perspektiv klart er mere villige til at betale en højere pris, end de resterende segmenter.

To af personerne bag analysen, analysechef Claus Rantzau, Wilke, og konsulent Mikala Poulsen, ToNeMe.

Vi oplever at undersøgelsen viser helt nye veje til at kommunikere til mere specifikke målgrupper. Der er nogle meget fastgroede forestillinger om slutbrugeren, som er forankret gennem de sidste mange års erfaringer. Vi oplever dog, at de forestillinger netop baserer sig på en adfærd, som ikke er relevant længere.
Digitale produkter er i dag så velintegreret i folks hverdag, at det ikke læng-ere er et spørgsmål ”Om man skal have en hest”, men mere et spørgsmål om ”Hvilken hest livsoptimerer mit liv”… og at det er utrolig forskelligt fra segment til segment. Har man øje for dette mener vi, at man får redskaberne til at gå ind i et nyt formidlingsparadigme. Og det er det, der skal ske nu.

Hvis I skal give et godt råd til dem, der den nærmeste tid skal markedsføre og sælge 3D fladskærme, 3D Blu-ray afspillere og 3D Blu-ray filmtitler, baseret på det, I nu ved om den digitale forbrugers ønsker til livet, hvad skulle dette råd så være?

Det kan siges helt kort: kig på dit segments livsværdier med de her nye øjne, og tal til dem ud fra dette – og grav de gamle fordomme og forestillinger langt væk.

Hvordan defineres Livsoptimering i analysen?

  • Balance – Kan teknologien frigøre ressourcer og gøre tilværelsen lettere, så jeg kan udnytte min tid bedst muligt?
  • Impression – Kan teknologien bidrage til at give udtryk for hvem jeg er?
  • Empowerment – Kan teknologien bidrage til at give mig eller fastholde min kontrol over min hverdag?
  • Oplevelse – Kan teknologien gøre min tilværelse mere indholdsrig og sjovere?
  • Fuldkommenhed – Kan teknologien bidrage til at gøre mig mere komplet som det menneske jeg ser mig selv som, eller ønsker at være?

Fakta om analysen

Analysen af den digitale forbruger er udarbejdet henover sommeren 2010, og forud for analysen konsulterede Wilke Innovations og TomorrowsNextMedia Consultancy et advisory board sammensat til projektet. Medlemmerne i gruppen gav værdifulde input til, hvad danske virksomheder ser af udfordringer med deres digitale forbrugere. Blandt deltagerne var firmaer som Microsoft, B&O, Nordisk Film, BRF, Huset Markedsføring, Global Connect, BFE samt Nikolaj Sonne fra DR.

Hvis man ønsker at vide mere om undersøgelsen, og den tilknyttede workshop og rapport, så kontakt Morten Schrøder hos Wilke Innovation på telefon: 70 10 20 80Kommentér på Facebook

Kommentarer (0)

Trackback URL

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at skrive kommentarer.